Bilde av en vintervei

*informasjonen er hentet fra Innlandstrafikks hjemmeside.

 

Kort fortalt:

For å søke skoleskyss til Østre Trysil Montessoriskole fyller du ut dette skjemaet, og lever det til skolen.

 

 

Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og slutt-tidspunkter. Det er som hovedregel Hedmark Trafikk som avgjør om eleven får innvilget fri skoleskyss. Skyss til og fra SFO inngår ikke i den frie skoleskyssen.

 

Opplæringslovens vilkår for skoleskyss:

 

For 1. klassinger må ett av følgende vilkår være oppfylt:

- Gangbar kjøre- og/eller gangvei mellom hjem og skole skal være 2 km.eller mer
- Skolevegen er særlig farlig eller særligvanskelig
- Eleven har funksjonshemming eller skade/sykdom som kvalifiserer tilnødvendig skyss mellom hjem og opplæringssted

For 2 - 10. klasse må ett avfølgende vilkår være oppfyllt:

- Gangbar kjøre- og/eller gangvei mellom hjem og skole skal være mer enn 4 km
- Skolevegen er særlig farlig eller særligvanskelig
- Eleven har funksjonshemming eller skade/sykdom som kvalifiserer til nødvendig skyss mellom hjem og opplæringssted

 

Elever som innvilges fri skoleskyss, får utdelt skysskortet på den skolen de skal gå på. Skoleskyssen for skoleåret er da allerede lagt inn, og kortet er klart til bruk. Skysskortet gjelder bare for skoledager (se gjeldende skolerute), og for den reisestrekningen det er naturlig å reise for å komme til skolen og hjem igjen.

 

Ikke innvilget fri skoleskyss? Kjøp Innlandskort for barn 4-16 år!

Hvis eleven ikke innvilges fri skoleskyss, kan man kjøpe et Innlandskort med periodebillett for barn/ungdom. Dette er et 30-dagers kort som gir fri reise på buss i Hedmark og Oppland. For pris, se pristabell (ved første gangs kjøp betaler man i tillegg et kortgebyr på kr. 50,-). Les mer om Innlandstrafikk sine produkter

 

Kjøp av ledig plass på tilrettelagt transport/taxi

På enkelte strekninger settes det opp tilrettelagt transport/taxi i skoleskyssen. Under forutsetning av ledig kapasitet kan det være mulig å kjøpe plass for barn som ikke har krav på skoleskyss.   

 

Midlertidig skoleskyss

Skoleskyss kan innvilges på grunn av midlertidig skade eller sykdom. Søknadsskjema fylles ut, attesteres av skolen, og sendes Hedmark Trafikk sammen med legeerklæring.Vi behandler slike søknader så raskt som mulig - vi skal ha et tilbud klart til eleven innen 48 timer.

 

Veileder fra Trygg Trafikk om særlig vanskelig eller farlig skolevei

Informasjonshefte/Veiledningshefte fra Trygg Trafikk

 

Søknadsskjemaer

Søknadene er i pdf format. Adobe reader kan lastes ned her.
Ferdig utfylt søknad leveres til skolen.
 

Søknadsskjema for skoleskyss

Tilleggsskjema ved delt bosted

Søknad ved midlertidig skyss

Søknad ved funksjonshemming, skade eller sykdom