otmartikkelbildeEt nytt år har meldt sin ankomst, og søknadsfristen for neste skoleår nærmer seg med stormskritt. Å begynne på skolen er et nytt og spennende kapittel for barna våre. Her på skolen blir barna tatt godt imot av både medelever og de ansatte ved skolen.
 
Østre Trysil Montessoriskole SA startet opp høsten 2011, og har i dag 23 elever.  Skolen er godkjent for 70 elever fra 1. til 7. trinn, og drives i bygget til tidligere Østby Skole.
 
Montessoripedagogikk
Montessorimetoden legger til grunn at barn er unike individer med ulike behov og på ulike nivåer. Derfor er miljøet tilrettelagt på en måte som stimulerer, utfordrer og motiverer barnet til læring, lek og utvikling.
 
Maria Montessoris pedagogikk er utviklet for å utnytte barnas naturlige læringslyst. Barnet møter også forventning om gjensidig respekt og omsorg for andre, og det lærer å sette pris på vår egen og andres kultur.
 
Montessoriskolen mener at ved å tilby et differensiert og individuelt tilrettelagt læringsmiljø oppnår man en skole som skaper likhet for alle.
 
Elevenes rettigheter
Elevene i privatskoler har de samme rettighetene som elever i den offtenlige skolen:
•          Skoleskyss, dvs. tilrettelagt og gratis transport.
•          Helsetilsyn og tannhelsetjenester
•          Spesialundervisning m.m.
 
Gratis
Det er ingen foreldrebetaling på Østre Trysil Montessoriskole (kun frukt- og matpenger på kr 325 per mnd)
Frukt og mat på skolen
 
Vi serverer lunsj til elevene fem dager i uken. De har også tilgang på frukt i klasserommet hver dag.
 
Praktiske opplysninger
Alle elevene går hver dag fra 08:30-14:45. Vi tilbyr i gratis leksehjelp  etter skoletid. Vi tilbyr også SFO, men tar forbehold om tilstrekkelig antall elever.
 

Apply Now icon

Søknad
Søknadsfristen er 15. februar, men vi har også fortløpende opptak av elever – så dere er hjertelig velkomne til å søke!
 

For å åpne dokumentene trenger du Microsoft Word eller Open Office.

- Søknadsskjema ØTM skoleåret 2020/2021

- Søknadsskjema SFO skoleåret 2020/2021

Det er ikke foreldrebetaling på skolen, kun matpenger da barna får mat på skolen hver dag.

Alle som har krav på fri skoleskyss får det gjennom Hedmark trafikk. Du finner mer informasjon om rettigheter til skoleskyss og søknadsskjemaer her.