Uke

Når

Hva

37

13. sept 18-20

Foreldremøte

38

Hele uka

Brannvernsuke

40

6. oktober

Elevundersøkelse5-7. trinn

Innen høstferien

Utviklingssamtaler 5-7

41

Høstferie

42

NP lesing 5.trinn

43

NP regning 5. trinn

42-43

Utviklingssamtaler 1-4

43

Torsdag 27. oktober

Elevaften

44

NP engelsk 5. trinn

44

2.november

Høstcafe

44

2.november

Prosjektkveld

44

4. november

Høstfest

45

9. november

Robin Hood

47

21,22 november

svømming

47

24. november

Teatertur

47

25. november

Elevene fri

48

28, 29 nov

Svømming

48

Digitale ferdigheter 4.trinn

49

5,6 desember

Svømming

49

Kodetime

50

12,13 desember

Svømming

50

13. desember

Lucia

50

14. desember

Julecafe

50

15. desember

Julegudstjeneste

50

16. desember 12.45-14.45

Juleavslutning

51

19. desember

Siste skoledag

1

3. januar

Skolen starter

2

9,10 januar

Svømming

3

16,17 januar

Svømming

4

23,24 januar

Svømming

5

30,31 januar

Svømming

5

2. februar 18-20

Foreldremøte

6

6. februar

Samenes dag

6

6,7 februar

Svømming

6-7

Utviklingssamtaler 5-7

7

13,14 februar

Svømming

8

Vinterferie

9

Lasskjørkvil

10

8. mars

Skøytedag

11

13. mars

Elevene fri

12

22.mars

Elevaften

12

Lesing 1-3. trinn

13

Regning 1-3. trinn

13

30. mars

Ryskdalen

14

Engelsk 3. trinn

14

5. april

Påskecafe

14

Projektkveld

15

Påskeferie

16

Alpin skidag

16-17

Utviklingssamtaler 1-4

20

17. mai

Grunnlovsdag

21

25. mai

Kristi himmelfart

21

26. mai

Fri

22

1 juni

Sykkeldag

24

14 juni

Sommercafe

24

16 juni

Idrettsdag

25

20 juni

Kvannbekksetra

25

21 juni 17-19

Sommerfest

25

22 juni

Siste skoledag

Uke

37

38

40

41

42

43

42-43

43

44

44

44

44

45

47

47

47

48

48

49

49

50

50

50

50

50

51

1

2

3

4

5

5

6

6

6-7

7

8

9

10

11

12

12

13

13

14

14

14

15

16

16-17

20

21

21

22

24

24

25

25

25

Når

13. sept 18-20

Hele uka

6. oktober

Innen høstferien

Torsdag 27. oktober

2.november

2.november

4. november

9. november

21,22 november

24. november

25. november

28, 29 nov

5,6 desember

12,13 desember

13. desember

14. desember

15. desember

16. desember 12.45-14.45

19. desember

3. januar

9,10 januar

16,17 januar

23,24 januar

30,31 januar

2. februar 18-20

6. februar

6,7 februar

13,14 februar

8. mars

13. mars

22.mars

30. mars

5. april

17. mai

25. mai

26. mai

1 juni

14 juni

16 juni

20 juni

21 juni 17-19

22 juni

Hva

Foreldremøte

Brannvernsuke

Elevundersøkelse5-7. trinn

Utviklingssamtaler 5-7

Høstferie

NP lesing 5.trinn

NP regning 5. trinn

Utviklingssamtaler 1-4

Elevaften

NP engelsk 5. trinn

Høstcafe

Prosjektkveld

Høstfest

Robin Hood

svømming

Teatertur

Elevene fri

Svømming

Digitale ferdigheter 4.trinn

Svømming

Kodetime

Svømming

Lucia

Julecafe

Julegudstjeneste

Juleavslutning

Siste skoledag

Skolen starter

Svømming

Svømming

Svømming

Svømming

Foreldremøte

Samenes dag

Svømming

Utviklingssamtaler 5-7

Svømming

Vinterferie

Lasskjørkvil

Skøytedag

Elevene fri

Elevaften

Lesing 1-3. trinn

Regning 1-3. trinn

Ryskdalen

Engelsk 3. trinn

Påskecafe

Projektkveld

Påskeferie

Alpin skidag

Utviklingssamtaler 1-4

Grunnlovsdag

Kristi himmelfart

Fri

Sykkeldag

Sommercafe

Idrettsdag

Kvannbekksetra

Sommerfest

Siste skoledag