Skolen

Formål

FormåIet er å drive grunnskole for 1. - 7. trinn, herunder formidle og utvikle et skoletilbud av høy pedagogisk standard, basert på Maria Montessori sine læringsprinsipper.

 

Visjon

Sammen skaper vi!

 

Mål


Vi skal være et pedagogisk alternativ og fyrtårn!