Uke 9

 

Mandag:    - Besøk av tannpleier, 2. – 3. trinn.

 

Tirsdag:     - Kroppsøving 2. – 3. trinn

                  - Kunst & håndverk 5. – 7. trinn

 

Onsdag:    - Musikk & drama.

 

Torsdag:    - Kunst & håndverk 2. – 3. trinn

                  - Kroppsøving 5. – 7. trinn

 

Fredag:      - Lunsj: Wienerpølser

                  - Prosjekt

 

God dag, og vel overstått vinterferie (for dere som har drevet med slikt).

 

Ukebrevet kommer sent, men godt. Nedenfor følger utdrag fra årsplanen for de enkelte trinnene for ukene 9 til 14, altså det vi skal jobbe med frem til påskeferien.

 

Utover at vi skal komme i gang igjen etter ferien, skiller ikke denne uken seg nevneverdig fra andre uker. Det eneste er at mandagens (/dagens) uteskole for 2. – 3. trinn utgår til fordel for besøk fra Trysil tannklinikk. Da skal de få vite ett og annet om hva som foregår på tannklinikken, og hvordan man tar vare på Colgate-smilet.

 

Det er også en glede å meddele at vi har en «gammel kjenning» tilbake på skolen: Kine Cecilie Moen Strand! Hun skal være med oss fire dager i uken utover vinteren og våren.

 

For foresatte til elever i 5. – 7. trinn: Vedlagt ligger informasjon om ungdataundersøkelsen junior for Trysil kommune. Skolens kontaktperson vedrørende undersøkelsen er Malin. Hun ønsker skriftlig tilbakemelding hvorvidt deres barn skal eller ikke skal delta i undersøkelsen. Vennligst send henne en e-post (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) i løpet av uken.

 

2. – 3. trinn

Uke 9-14

Norsk:

·      Gjøre bruk av overskrifter og inndeling i egne tekster

·      Forfatte enkle historier på grunnlag av presentasjoner om hvordan forfattere jobber og hvilke deler en bok består av

·      Bruke og gjenkjenne språklige virkemidler i tekster

Matte:

·      Ekvivalens og brøk

·      Bruke begrepene kongruens, ekvivalens og formlikhet og forhold mellom figurer, i både to-, og tredimensjonale figurer

·      Bruke navn på, tegne, bygge og analysere tredimensjonale geometriske legemer etter kjennetegn

Engelsk:

·      Skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller og spør

·      Delta aktiv i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger og fortellinger

Religion:

·      Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt, og gi respons på andres tanker

·      Samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn

Geografi:

·      Jobbe selvstendig med materiellet om universet og jordkloden

·      Lage gjenstander som bruker refleksjon av lys og fortelle om det de har laget

·      Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen

Historie og samfunn:

·      Skape fortellinger om mennesker i fortiden og snakke om forskjeller og likheter før og nå

·      Jobbe selvstendig med materiell om de store verdenssivilisasjonene

·      Samtale om ulike skikker i det norske samfunnet og deres historiske bakgrunn

Biologi:

·      Beskrive cellens betydning som byggestein i planter og dyr

·      Bruke et enkelt mikroskop

·      Beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst ved aktiviteter ute og inne

Kunst og håndverk:

·      Holde orden på gruppens redskaper og formingsområder

·      Gjennomføre eksperimenter med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer

Musikk:

·      Improvisere enkle stemmer og rytmer etter gehør

Mat og helse:

·      Fortelle om et utvalg råvarer og hvordan de inngår i matvaresystemet, fra produksjon til forbruk

Kroppsøving:

·      Bruke småredskaper og apparater

 

 

5. – 7. trinn

Uke 9-14

Norsk:

·      Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk

·      Forstå og bruke mer avansert språk i skrivearbeidet, dvs. leddsetninger, billedspråk etc.

·      Lese lengre norske og oversatte skjønnlitterære tekster

·      Bruke PC til å skrive egne tekster

Matte:

·      Gjøre overslag og kunne regne lengde og tid, og kunne bruke tidspunkt og tidsintervall i beregninger fra dagliglivet

·      Bruke materiell til å abstrahere formler for areal og bruke formlene til å beregne areal av ulike polygoner (kongruens, ekvivalens, formlikhet)

·      Beregne overflate og volum i forskjellige legemer og abstrahere formler (tredimensjonal geometri)

Engelsk:

·      Uttrykke seg om valuta, mål og vekt

·      Jobbe selvstendig med bilde-tekst materiell

Religion:

·      Forklare Bibelens struktur, finne frem i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk/kultur

·      Gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det Gamle testamente fra fedrehistorien til profetene

·      Samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbildet, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster

Geografi:

·      Vise til hvordan stoffer er bygget opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved bruk av begrepene atomer og molekyler

·      Gjøre rede for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann

Historie og samfunn:

·      Jobbe selvstendig med tidslinjer om Norges historie og lage egne forskningsprosjekter, drama eller andre prosjekter ut fra tidslinjen

Biologi:

·      Beskrive skjelettet og muskler og gjøre greie for hvordan kroppen kan bevege seg

Kunst og håndverk:

·      Sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger.

Musikk:

·      Oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk og tempo og i lytting og musisering

Mat og helse:

·      Vurdere, velge og handle miljøbevisst

Kroppsøving:

·      Danse enkle danser fra ulike kulturer

 

 

Med vennlig hilsen

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829

Uke 7

 

Mandag:    - Uteskole 2. – 3. trinn.

                  - Elevråd

 

Tirsdag:     - Kroppsøving 2. – 3. trinn

                  - Kunst & håndverk 5. – 7. trinn

 

Onsdag:    - Musikk & drama.

 

Torsdag:    - Kunst & håndverk 2. – 3. trinn

                  - Kroppsøving 5. – 7. trinn

 

Fredag:      - Pilkedag

 

 

2. – 3. trinn

Uteskole: Vi tar turen til Victor Heks, tema for turen er måling: hvor langt og hvor høyt - HUSK ekstra votter

Biologi: Vi begynte å forske om reinsdyr og kom på mange gode spørsmål:

·      Har de hvite prikker slik som rådyr: ?

·      Har de brune øyner: Fargene på øya til reinsdyr skifter farge, til jul er blå

·      Kan de være albinoer: Ja

·      Går de i dvale: ?

·      Hvor lenge lever de: ?

·      Kan man ri på et reinsdyr: Ja

·      Hvor raske er de: 60-80km/h

·      Hvor lange horn har de: ?

·      Hvordan løper dem: ?

·      Hva spiser de: blader

·      Hvor liker de å være: 

·      Hva drikker dem: 

·      Hvor bor de før de blir fanget: På fjellet, noen er også litt i skogen. 

·      Hvor er reinsdyr på sommeren: Reinen flytter seg etter hvor den finner mat. 

·      Hvor sover de: ?  

Det var ikke så lett å finne alle svarene men med så gode spørsmål fortsetter vi en uke til.

Matte: vi fortsetter på centimeter, desimeter og meter.

Religion: vi fortsetter med samiske tradisjoner

Kunst og håndverk: Vi skal lage våres egne tolkninger av kjente kunstverk.

 

 

5. – 7. trinn

Biologi: De neste ukene skal vi lære om hvordan noen plante- og sopparter er forbundet med samiske tradisjoner.

Matte: Vi fortsetter jobbe med prosentregning og ser på sammenhengen med brøk.

Religion: Vi går tilbake til buddhismen og ser lærer om hvordan høytidskalenderen ser ut.

Kunst og håndverk: Noen har litt igjen på stolene til lærerne og så skal vi prate om enkle perspektiv i fotografering.

  

Kroppsøving

Denne uken skal vi ut på skitur i kroppsøvings-øktene. Planen er å holde oss i/rundt lysløypa. Vi jobber litt med skiteknikk, går en liten runde, og så blir det lek og moro. 

Dersom noen ikke har langrennsutstyr, må dere gi beskjed så fort som mulig!

 

Pilking

På fredag skal vi på pilketur. Ferden går til Flersjøen, og vi bruker hele dagen på dette.

Elevene må kle seg i gode uteklær, samt ha med en sekk med: Nødvendig skift, vannflaske, termos med varmt vann.

Skolen stiller med: Pølser, marshmallow, mariekjeks og kakao.

 

God helg!

Med vennlig hilsen

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829

Uke 4

 

Mandag:    - Uteskole 2. – 4. trinn.

 

Tirsdag:     - Kroppsøving 2. – 4. trinn.

                  - «Psykologisk førstehjelp» v/Helsesykepleier, 5. – 7. trinn

 

Onsdag:    - Musikk & drama.

 

Torsdag:    - Kunst & håndverk 2. – 4. trinn.

                  - Kroppsøving 5. – 7. trinn.

 

Fredag:      - Lunsj: Fiskegrateng

                  - Prosjekt

 

1. – 4. trinn

Uteskolen: vi går på langrennsski bort til skolegapahuken.


Biologi: dyr i forskjellige deler av verden og sirkulasjonssystemet.


Matte: det øves daglig på gange-og divisjonstabellene. Vi skal også begynne å se nærmere på hvordan vi måler flater og volum.


Religion: denne uken skal vi se nærmere på høytider i buddhismen.


Kunst og håndverk: her tegner vi hus og alle har fått en lekse, hvis dere ikke har sett den sjekk sekkene til elevene.

 

Geografi: vi ser på de nye norske fylkene og på Europa.

 

Norsk: store og små bokstaver.

 

Engelsk: grunnleggende samtalestartere.5. – 7. trinn

Biologi: vi ser nærmere på hoveddyrerikene og på sirkulasjonssystemet.


Matte: Vi ser nærmere på begrepene kongruens og formlikhet og begynner med pythagoras læresetning.


Religion: vi skal lære om den buddhistiske høytidskalenderen og om noen sentrale riter.

 

Kunst og håndverk: uteblir denne uken, da halve gruppen skal ha psykologisk førstehjelp med helsesøster og de resterende skal ha fokus på skoletur.

 

Geografi: elevene jobber med å planlegge fiktive reiser til forskjellige land.

 

Norsk: diktskriving.

 

- Karolina og Bernt

 

 

Kroppsøving

Det har hendt flere ganger at elevene sier de ikke har med gymtøy, men ofte viser det seg at det ligger i sekken. Derfor ønsker jeg bare å oppfordre til å fortsette den gode vanen med å sende med gymtøy, så skal vi fortsette å minne de på å sjekke sekken sin.

Utfyllende informasjon om planene for fremtidige gym-økter kommer med neste ukebrev.

 

- Monika

 

Musikk & Drama

Nasjonalsanger

 

Prosjekt

1. – 5. trinn jobber med å lage drager, mens 6. og 7. trinn jobber med koding.

 

- Alex, Susanne og Malin

 

Fra FAU/Foreldrenettverksgruppen

Datoer for sosiale treff i nettverkgruppens regi:

Vi skal møtes en gang i måneden fremover.

Første møte vil finne sted i Gapahuken i lysløypa den 5/2 . Der vil det bli grilling av pølser, alle må ta med pølser og drikke selv.

De andre datoene blir 5/3, 5/4, 5/5 og 4/6, aktivitetene blir informert om underveis.

 

- Kine-Eline

 

 

God helg!

Med vennlig hilsen

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829

Uke 5

 

Mandag:    - Uteskole 2. – 4. trinn.

                  - Elevråd

 

Tirsdag:     - Kroppsøving 2. – 4. trinn.

                  - Kunst & håndverk 5. – 7. trinn

 

Onsdag:    - Musikk & drama.

- Foreldremøte klokken 18:00

 

Torsdag:    - Kunst & håndverk 2. – 4. trinn.

                  - Kroppsøving 5. – 7. trinn.

 

Fredag:      PLANLEGGINGSDAG – fridag for elevene

 

 

1. – 4. trinn


Uteskole: vi skal ake sammen med barnehagen.

Biologi: denne uken skal elevene velge seg et dyr som de skal forske på.

Matte: vi ser på centimeter, desimeter og meter.

Religion: nå ser vi nærmere på leveregler i buddhismen.

Kunst og håndverk: I uke 3 fikk elevene med en lekse hjem denne håper jeg at dere får gjort innen torsdag 30. januar. Vi jobber videre med origami og så skal vi begynne å se på litt kunsthistorie.

 

5. – 7. trinn

Biologi: De neste ukene skal vi lære om hvordan noen plante- og sopparter er forbundet med samiske tradisjoner.

Matte: Vi fortsetter arbeidet med pytagoras’ læresetning og så begynner vi å se på prosent.

Religion: Vi jobber videre med den buddhistiske høytidskalenderen. Hvis vi rekker det starter vi også med religionshistorien i Norge.

Kunst og håndverk: Denne uken ble elevene inndelt i par og fikk i oppgave å dekorere/re-designe en stol til lærerværelset og dette skal vi bli ferdig med i uke 5.

 

 

 

Kroppsøving

Alle mål i kroppsøving gjelder for alle alderstrinn, men tilpasses den enkelte elevs ferdigheter.

 

Generelt kan vi si at vi jobber med et overordnet tema gjennom noen uker, og at vi underveis i disse jobber isolert med delferdigheter i faget gjennom stasjonsarbeid. Da er det særlig fokus på koordinasjon, styrke og balanse.

 

Siden nyttår har vi hatt fokus på flere ting. I uke 3 hadde vi fokus på enkeltøvelser i turn/styrke som sats, hopp, håndstående og turnringer.

 

Vi har også jobbet med ballspill: Ballkontroll i lek og spill. Her jobber vi også isolert med delferdigheter: Sjonglere, kaste, ta imot, samarbeid, regler og fair play. 5. – 7. har jobbet med basketball som sin hovedaktivitet.

 

Til neste uke skal vi ha «sirkulasjon» som tema, og vil blant annet gjennomføre en hinderløype. Vi skal se på sammenhengen mellom puls i aktivitet og i hvile.

 

Så har vi selvsagt også alltid med lek i øktene.

 

Et annet gjennomgående fokusområde er gymtøyet: Elevene skal selv ha ansvar for å ta med og på gymtøy og -sko, og her ser vi en stadig bedring.

 

- Monika

 

Annet


·      Minner om ekstra foreldremøte onsdag 29/1 klokken 18:00.

·      Når elever skal bli med hverandre hjem o.l. etter skoletid, skal dette som hovedregel avklares mellom de aktuelle familiene på forhånd, og så gis beskjed til skolen. Det har til tider vært brukt mye ressurser fra skolen på å ringe rundt og avklare/avtale kameratbesøk.


God helg!

Med vennlig hilsen

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829

Uke 3

 

Mandag:    - Uteskole 2. – 4. trinn.

                  - Elevråd

 

Tirsdag:     - «Korps i skolen», 3. trinn.

- Kroppsøving 2. – 4. trinn.

                  - «Psykologisk førstehjelp» v/Helsesykepleier, 5. – 7. trinn

 

Onsdag:    - Musikk & drama.

 

Torsdag:    - Kunst & håndverk 2. – 4. trinn.

               - Kroppsøving 5. – 7. trinn.

 

Fredag:      - Lunsj: Fiskepinner

               - Prosjekt

 

I kunst og håndverk skal 1. – 4. begynne å jobbe med kunsthistorie, de jobber også med å tegne huset sitt fra forskjellige vinkler og origami.

5. – 7. (halve gruppen) skal se litt nærmere på og jobbe med skygger.

På mandagens uteskole skal vi bort til Viktor Heks. Det finnes mulighet for at elevene blir både kalde og våte så husk på det før dere sender dem avgårde på mandag!

I perioden frem til vinterferien skal elevene jobbe med disse målene:

 

1. – 4. trinn

 

Norsk:

Samtale om et utvalg sanger, regler, dikt fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer 

Gjøre korrekt bruk av små og store bokstaver 

Ta i bruk none ulike sjangere i skrivearbeidet sitt: fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst 

Beherske teknikker for å bruke oppslagsverk: alfabetisering, forkortelser, innholdssider, registre osv.

 

Matematikk:  

Gjennomføre multiplikasjon (den lille tabellen) og divisjon i praktiske situasjoner 

Beherske måleenheter som brukes til å måle overflate og volum av tredimensjonale figurer

 

Engelsk: 

Bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått 

 

Religion:

Jobbe selvstendig med kortmateriellet som finnes om buddhismens tro og praksis 

Fortelle om Siddharta Gautamas liv og om han oppvåkning som Buddha 

Samtale om buddhismens praksis: leveregler, bønner, meditasjon og høytider 

Gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til buddhismen 

 

Geografi:

Gjøre forsøk med lys og lyd og samtale om observasjonene 

Jobbe selvstendig med kart utformet som verdens kontinenter og land, slik at de tilegner seg god kjennskap til verdens kontinenter, land, hovedsteder og de ulike landenes flagg 

Sette navn på og plassere hjemstedet, kommunen, fylket og landet sitt på tegninger, kart eller modeller

 

Historie og samfunnsfag: 

Gjøre rede for grunnleggende karakteristikker for periodene steinalder, jernalder, bronsealder og vikingtid i norsk historie 

Gjenfortelle ulike myter, legender og sagn (om menneskers tilpasningsevne)

 

Biologi: 

Forske på dyr som elevene har lyst til å lære mer om gjennom bruk av studieturer, oppslagsverk, faktabøker og Internett 

Klassifisere noen dyr i grupper og undergrupper gjennom arbeid med tidslinjer og plansjer 

Identifisere noen av de vanligste dyrene i nærmiljøet og plassere noen dyr i riktig verdensdel 

 

5. – 7. trinn

 

Norsk:

Lese og gjengi innholdet i enkle litterære tekster på svensk og danske 

Skal kunne beherske touchmetoden

Anvende Internett for informasjonssøk med et bevisst forhold til kildekritikk 

Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakpreget skriving

 

Matematikk: 

Beherske valutaregning 

Anvende Pythagoras’ læresetning (kongruens, ekvivalens, formlikhet) 

Sette positive og hele negative tall, brøk og prosent på tallinja 

Analysere egenskapene ved todimensjonale figurer og beskrive fysiske gjenstander innen teknologi og dagligliv ved hjelp av geometriske begreper (polygoner) 

Se forhold mellom vinkler med definisjoner 

 

Engelsk:

Gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av et emne 

Delta aktivt i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner 

Anvende grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging

 

Religion: 

Forklare en buddhistisk høytidskalender, beskrive buddhistiske høytider og sentrale ritualer

Jobbe selvstendig med kortmateriellet som finnes om buddhismens tro og praksis

Jobbe selvstendig med materiellet om antikkens guder og norrøne guder 

Plassere tekst og bilder om religionshistorie i Norge på en tidslinje 

Fortelle om sentrale hendelser og personer i kristendommens historie i Norge fram til reformasjonen

 

Geografi: 

Vise til betydningen av klimasoner, vegetasjonsbelter, havstrømmer, og vindbelter, ved bruk av materiell og oppslagsverk 

Planlegge og presentere reiser til Europa og andre verdensdeler ved hjelp av digitale verktøy 

Forklare hvordan produksjon og forbruk kan ødelegge økosystemer og forurense jord, vann og luft, og drøfte hvordan dette kan forhindres og balansen gjenopprettes

 

Historie og samfunnsfag: 

Fortelle om hovedtrekk ved samenes kultur og levevilkår 

Anvende fellesskapets begreper for å inkludere samfunnet utenfor skolen, og bidra aktivt for å forbedre livet til andre mennesker

 

Biologi: 

Gjøre rede for hoved dyrerikene og klassifisere grupper og undergrupper ved hjelp av materiell 

Fortelle om hvordan noen plante- og sopparter er forbundet med ulike tradisjoner, blant annet den samiske 

 

 

 

Musikk og drama

Vi begynner så smått å allerede nå tenke frem mot 17. mai. Vi arbeider med nasjonalsangen.

- Bernt og Alex

 

Korps i skolen

Forrige uke skrev jeg at 3. trinn skulle på «Korps i skolen» tre ganger til. Det var feil. Denne uken blir siste tirsdagen de skal på «Korps i skolen». Det har vært riktig så gøy å følge utviklingen!

 

God helg!

Med vennlig hilsen 

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829