Ukebrev uke 4

 

Smittenivå

I dag kom beskjeden om at kommunens kriseledelse har besluttet å gå tilbake igjen til gult nivå på smitteverntiltakene i barneskolene fra og med mandag 25.01.21.

 

Gult nivå er det vi har vært på de siste månedene før nyttår, altså «normalen i unormalen».

 

Kulturskolen og ungdomsklubb/juniorklubb går også tilbake til den organiseringen de hadde før jul.

 

På kommunens hjemmeside, Facebook og Instagram vil det i løpet av dagen komme en oppdatering på alle endringer som blir iverksatt i Trysil totalt, og hvilke tiltak som blir opprettholdt.

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Før Lunsj

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt/

Korps i skolen (3. tr)

 

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

 

 

Planleggingsdag

 

= Fridag for elevene

Lunsj

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Etter Lunsj

 

Uteskole/ Prosjekt

Kunst og håndverk

Gjesteforeleser:

Olle med «tilrettelegging for funksjonshindre i hverdagen»

 

Arbeidsøkt

Kroppsøving

 

 

 

Arbeidsøkter

Matte: Brøk, prosent og desimaltall, for alle.

 

Historie: 2. verdenskrig.

 

Geografi: Prosjekt Europa fortsetter, alle elever har fått et land hvor de skal finne ut hvor hovedstad, største sjø og lengste elv er. Deretter skal de lage et kart over landet.

 

Biologi: Vi ser på dyrs tilpasninger til miljøet de lever i. 

 

Engelsk 3. – 4. : Temaet er «George and the dragon.».

Til torsdag er det følgende ord som skal øves:

hospital - sykehus

ridder – knight

hest – horse

landsby – village

grotte – cave

drage – dragon

sjø – lake

dyr – animals

mat – food

prinsesse – princess

konge – king

gull – gold

 

Engelsk 6. – 7.: Vi fortsetter å drøfte aktuelle hendelser i engelskspråklige land. Denne gangen skal vi prøve å skjønne hva «Brexit» egentlig er. I tillegg oppfordres elevene til å ta opp internasjonale temaer de kanskje har hørt snakk om på nyhetene eller lest om på nettet, så ser vi om vi blir litt klokere på det.

 

Kunst og håndverk

Vi skal begynne å lage lassoringer og kråkesølvbroderi.

 

Kroppsøving

Vi har innegym – husk gymsko og gymtøy.

 

Uteskole/Prosjekt

Vi skal begynne å på arbeidet med å lage en brummer. En brummer er et primitivt instrument for å lage lyd, hvor man fester en flat skive i enden av en reim eller en snor. Denne lager en brummende lyd når den blir snurret rundt i luften.

For en demonstrasjon, anbefales det å sette på filmklassikeren «Crocodile Dundee II».

 

Gjesteforelesning: Olle Mathiasson

Nå som vi er tilbake på gult nivå igjen, kan vi endelig ta imot besøk av en gammel kjenning. Olle Mathiasson kommer til oss på onsdag for å snakke med barna om og vise tilrettelegging for funksjonshindre i hverdagen. Hans tidligere besøk har vekket engasjement og ettertanke hos elevene, så vi gleder oss til et nytt besøk.

 

Lekser

Elevene vil fra mandag av få hver sin leksemappe. Denne skal de ha med til og fra skolen daglig. Her vil det f.eks. komme med oppgaver som ikke er blitt gjort ferdig på skolen, som lekse. Ellers vil en oversikt over ukens lekser som hovedregel stå i ukebrevet.

Ukens lekser:

·      Matte: Utviding og forkorting av brøk.

o  Skal være ferdig til torsdag

·      Engelsk 3. – 4.: Gloser (se over).

o  Til torsdag

·      Engelsk 6. – 7.: Fortell/forklar en hjemme hva som var historisk ved presidentinnsettelsen (inauguration) den 20. januar.

·      Kroppsøving/livsmestring: Knyte sko. Nesten alle elevene trenger å øve på å knyte sko. Ha gjerne litt fokus på dette hjemme.

 

Samtykker

Elevene fikk en konvolutt med hjem i dag. I den ligger noen samtykkedokumenter i forbindelse med overgang til ny skole. Se gjennom disse, og ta kontakt ved spørsmål. Jeg vil helst ha de tilbake så fort som mulig.

 

Korps i skolen

Våre 3. klassinger skal også i år få prøve seg på kulturskolens opplegg «Korps i skolen». Vi begynner på tirsdag, og dette blir et fast innslag tirsdag formiddager de neste par månedene.

Forbehold om smittevernnivå: Så lenge vi er på gult, vurderes det som forsvarlig, men vil ikke bli gjennomført om vi går tilbake til rødt.

 

Grei of the day, hint:

Utgår gr. planleggingsdag

 

God helg!

Med vennlig hilsen

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829

Ukebrev uke 3

 

Rødt nivå

Aller først: Som det tidligere er sendt ut informasjon om, er alle skoler i kommunen for tiden på rødt smittevernnivå. Jeg vil få gjenta at det ikke får noen særlig praktisk betydning for gjennomføringen av skoledagen her sammenlignet med tidligere.

 

Unga er førsteprioritet, og vi er heldige som kan drifte tilnærmet normalt i denne pandemien.

Vi har iverksatt de tiltak som ligger i vår «røde beredskapsplan», som i korte trekk innebærer tilrettelegging for å holde avstand.

 

Det røde nivået antas å vare ut uke 3, men dere vil holdes oppdatert om situasjonen skulle endre seg..

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Før Lunsj

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

 

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Lunsj

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Fiskegrateng

Etter Lunsj

 

Uteskole/ Prosjekt

Kunst og håndverk

Kunst og håndverk

 

Arbeidsøkt

Klassens time, «GOTD»

Kroppsøving

 

Kroppsøving

 

 

Arbeidsøkter

Matte: Brøk, prosent og desimaltall, for alle.

 

Historie: 2. verdenskrig.

 

Geografi: Prosjekt Europa fortsetter, alle elever har fått/skal få et land hvor de skal finne ut hvor hovedstad, største sjø og lengste elv er. Deretter skal de lage et kart over landet.

 

Biologi: Vi skal begynne å se på hvordan noen dyr har tilpasset seg det norske klimaet. 

 

Religion/historie/norsk 6. – 7.: I uke 3 har NRK super temadager om religion og vi skal følge et opplegg tilknyttet dette. Mål med opplegget er at elevene:

- øker sin forståelse og respekt for andres religion, livssyn og levemåte

- blir kjent med utfordringer og det positive knyttet til tro og tvil

- er godt kjent med egen rett til å tenke og tro på det de selv vil.

 

Engelsk 3. – 4. : Elevene jobber med oppgaver på temaet "the treasure map" frem til torsdag da vi starter neste ukes tema som er "Florence Nightingale". 

I engelsken jobber vi slik at elevene hver torsdag får (omkring) 10 ord som skal øves til uken etter. Ordene er hentet fra temaet som vi begynner å jobbe med uken etter. Når vi sammen har gått gjennom ukens tema får de oppgaver til det som de jobber med frem til neste torsdag.

Til neste torsdag er det følgende ord som skal øves:

hospital - sykehus

medal - medalje

soldier - soldat

dirty - møkkete

clean - ren

lamp - lampe

died - døde

nurse - sykepleier

servant - tjener

party - fest

Tidligere har elevene blitt oppfordret til også å øve hjemme. Fra nå ber vi at de øver hjemme. Vi ønsker med dette å hjelpe til å få en rutine rundt lekser.

 

Engelsk 6. – 7.: Vi fortsetter å drøfte aktuelle hendelser i det amerikanske samfunnet, især presidentinnsettelse/«inauguration», i tillegg til grammatikk-oppgaver.

 

Kunst og håndverk

Vi lager skulpturer av våre egenkomponerte superhelter.

 

Kroppsøving

Vi har innegym – husk gymsko og gymtøy.

 

Uteskole/Prosjekt

Vi skal gå innover Stangkjølvegen og se etter sportegn. Hvor mange dyr kan vi med sikkerhet slå fast at lever i skogen rundt grenda? 

 

Lekser

Vi vil så smått begynne å innføre enkelte lekser for elevene i tiden fremover. De yngste har i første omgang engelsklekser (se over), mens de eldste også kommer til å få litt etter hvert.

Dette gjøres først og fremst for å etablere rutiner for leksearbeid. Fra neste skoleår vil alle elevene gå på skoler som har hjemmelekser, og vi gjør dette for å lette denne overgangen.

 

Faktura

Faktura for frukt- og mat for oktober – desember er sendt ut.

 

Grei of the day, hint:

Skatteøya

 

God helg!

Med vennlig hilsen

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829

God morgen,

 

Sent i går kveld fikk jeg beskjed fra kommunens kriseledelse om at de har besluttet å høyne smitteverntiltakene i barneskolene fra gult til rødt nivå fra og med 14.01.21 og ut uke 3. Dette kommer etter en periode med smittetrykk i kommunen, og etter at to klasser på Innbygda skole har blitt satt i karantene.

 

Østre Trysil Montessoriskole har lagt seg på en linje hvor vi følger de kommunale tiltakene, og går dermed også over til rødt nivå ut uke 3.

 

For vårt vedkommende vil ikke dette få de helt store konsekvensene i hverdagen. I motsetning til mange andre skoler, trenger ikke vi å dele oss opp i mindre grupper, ha delt friminutt-tid, alternerende oppmøtetid eller ha digital undervisning. Vi er som kjent få mennesker med god plass.

 

De tiltakene vi setter inn her på skolen ved rødt nivå er:

a)   Ikke sitte for nærme hverandre, leke for tett eller fysisk samarbeide om oppgaver – generell avstandsbevissthet. Bl.a. blir halvparten av stolene fjernet og bord trukket fra hverandre.

b)    Unngå å dele eller ta på materiell og gjenstander som andre bruker.

c)    Fortsatt fokus på håndhygiene. Dette er unga allerede veldig gode til.

 

Dere skal altså fortsette å sende barna deres til skolen som før. Det oppfordres til å unngå besøk hjemme ut uke 3, men man kan gjerne møtes ute i frisk luft. Ellers skal man fortsatt ta sine forhåndsregler.

 

Elevene ble informert om tiltakene på morgenen i dag. De tar det hele med fatning. Jeg sier det samme til dere som jeg sa til dem: «Rødt nivå» høres skummelt ut. Det er ikke nødvendigvis så skummelt, men vi skal ta det på alvor. Østre Trysil Montessoriskole har så langt vært skånet for smitte, og dersom vi alle fortsetter å følge de råd og pålegg som kommer, vil vi fortsatt holde oss utenfor.

 

Ta kontakt ved spørsmål.


Med vennlig hilsen

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829

Ukebrev uke 2

 

Vi er bare én uke ut i 2021, men allerede har vi mye på hjertet. Mye å lese, men viktig informasjon følger:

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Før Lunsj

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

 

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Lunsj

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Fiskesuppe

Etter Lunsj

Uteskole/ Prosjekt

 

Kroppsøving

 

Kunst og håndverk

 

Arbeidsøkt

Klassens time, «GOTD»

 

 

Arbeidsøkter

Norsk: Vi har begynt re-testing med kartleggingsverktøyet «6-16» for å vurdere og evaluere høstens og vinterens arbeid, samt for å stake ut kursen for det neste halvåret.

Matte: Prosent og desimaltall, for alle.

Historie: 2. verdenskrig.

Geografi: Vi fortsetter å leke oss med Europas geografi – et tema som virkelig gikk rett hjem hos elevene.

Biologi: Nerver.

Engelsk: De yngste arbeider med skattekart, mens de eldste drøfter aktuelle hendelser i det amerikanske samfunnet.

 

Kunst og håndverk

NB: Ingen K/H tirsdag, men dobbelttime onsdag.

Vi lager skulpturer av våre egenkomponerte superhelter.

 

Kroppsøving

NB: Ingen kroppsøving onsdag, men dobbelttime tirsdag.

Vi skal ut og teste skiføret i løypene mellom Kjølen og i/rundt lysløypa. Minner om viktigheten av god bekledning når vi skal være ute: Ull innerst, mellomlag, vindtett ytterst. Husk også ordentlige votter eller skihansker.

Ikke minst: Husk ski. Relativt viktig.

 

Uteskole/Prosjekt
Vi skal ta i bruk de etter hvert så store snøhaugene på skolen. Planen er at vi skal bygge en diger snøborg sammen, med huler og det som hører med. 

 

Ny helsesykepleier

Helsesykepleier Nina Elise er ferdig i sitt vikariat. Skolens «nye» helsesykepleier er en gammel kjenning: Anita Sakrisson. Hun var skolens helsesykepleier for inntil to og et halvt år siden, så hun er kjent med de fleste av våre elever.

 

Anita var innom og hilste på tidligere i uken. Hun kommer etter alt å dømme til å være til stede på skolen annenhver torsdag, fra og med den 22. januar.

Skulle dere (eller elevene) ønske å henvende dere til Anita, er e-postadressen hennes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Ellers er det selvsagt også mulig å ta kontakt med skolen, så videreformidler vi henvendelser.

 

Kaldt vær

Nå som vi har vært gjennom en liten kuldeperiode, ønsker jeg å minne om følgende: Hovedregelen på skolen er at elevene skal være ute i friminutt, uavhengig av været. God bekledning er derfor viktig.

Det er anledning til å være inne hele eller deler av friminuttet dersom det er:

·      -15 grader eller kaldere

·      syndeflod med orkan i kastene

 

Skøyter

I løpet av vinteren er det meget sannsynlig at vi kommer til å ha en økt eller to med skøyter. Jeg vil derfor be dere sjekke om deres barn har skøyter og om de passer. Hvis dere trenger å låne, er det åpning for dette gjennom kommunens utlånsordning. Gi meg derfor tilbakemelding på om dere trenger å låne skøyter, aller helst innen uke 2 er omme.

 

Faktura

I løpet av mandag/tirsdag sendes faktura for frukt- og mat for oktober – desember.

 

Grei of the day, hint:

Nord-Europas Atlantis

 

God helg!

Med vennlig hilsen

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829

Ukebrev uke 1

 

Godt nytt år, folkens! Håper alle har hatt en minneverdig jul og en god start på det nye året.

 

Tirsdag 5. januar braker det løs igjen. Da samles vi for å ta fatt på det siste halvåret på denne skolen. Hvis det blir i nærheten av det halvåret vi har lagt bak oss, har vi et lærerikt og minnerikt halvår foran oss.

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Før Lunsj

Planleggingsdag

 

Fridag for elever

Arbeidsøkt

 

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Lunsj

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Pasta med ostesaus

Etter Lunsj

Kroppsøving

Kroppsøving

Arbeidsøkt

Klassens time, «GOTD»

Kunst og håndverk

Kunst og håndverk

 

 

Arbeidsøkter

Vi gyver løs på det nye året med følgende temaer: 2. verdenskrig, land i Europa og nerver.  

 

Kunst og håndverk

Vi skal begynne å arbeide med skulpturer.

 

Kroppsøving

Vi er nå tilbake til «normale» intervaller i kroppsøving: En time på tirsdag og en på onsdag. Det er fortsatt viktig med innesko når vi har gym – det er fort gjort å få en innebandykølle på tåa, og det er ikke noe særlig godt.

 

Videre vil vi igjen oppfordre alle som ikke har ski til å benytte seg av kommunens utlånsordning for barn og ungdom. Ta da kontakt med Yngve, så ordner han resten. Det kommer til å bli noen skiturer utover vinteren.

 

Uteskole/Prosjekt
Utgår grunnet planleggingsdag.

 

Grei of the day, hint:

Underverket i starten-på-året-vannet

 

Godt nyttår!

Med vennlig hilsen

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829