Ukebrev uke 39

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Besøk fra Plassen

Fredag

Før lunsj

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Lunsj

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Soppgryte

Pasta bolognese

Etter lunsj

Prosjekt/ Uteskole

Tur til Tromskjæret

Kunst og håndverk

Arbeidsøkt

Klassens time, «GOTD»

Kroppsøving

 

Arbeidsøkter

De to neste ukene kommer mye fokus å ligge på elger og elgjakt. 

Vi vil se på jakt fra et historisk perspektiv og prate om hvorfor noen jakter i dag. Vi vil snakke om dyrevelferd og biologisk mangfold, vi skal også se litt på hvordan jakt diskuteres i media. 

Gjennom jakt temaet kommer vi innom mål i alle fag bortsett fra matte, men der vil vi fortsette å jobbe med tall som er mindre enn 0 og større enn 1000.

 

Kunst og håndverk

K/H utgår på tirsdag grunnet tur til Tromskjæret.

På onsdag skal vi dekorere hatter og annet hodeplagg.

 

Uteskole/Prosjekt

Vi fortsetter med utelekeplassen vår.

 

Kroppsøving

Frem til høstferien tar vi sikte på å ha gym ute, såfremt været tillater det. Uansett: Husk gymtøy!

 

Tur til Tromskjæret

Denne uken tar vi turen til Tromskjæret i Korsberget. En ås med flott utsikt i alle retninger, blant annet til forrige ukes turdestinasjon Lundkvassberget.

I følge sagnet skal a Tore Tromskjæret bodd inne i skjæret. Der satt a Tore og spilte orgel i mørke høstkvelder. En stor stein på toppen av Tromskjæret har avtrykk etter bakenden hennes. Der har hun sittet!

 

Jakt

Vi har nå fått på plass det meste rundt elgjaktdagen. Dialogen med de ulike jaktlagene er god, og det er kun noen små detaljer som gjenstår før alt klart. Til uken får dere et mer detaljert skriv om dagen. Tentativ dato er torsdag 1. oktober.

 

Grei of the day, hint:

Kriger-aristokrater

 

Ukens dyr

Denne uken har vi startet med en fellesoppgave i biologi. Vi voksne henter frem et utstoppet dyr fra skapet og så skal elevene sammen finne ut hvilket dyr det er, norsk og latinsk navn, samt hva det spiser og hva som spiser det. Her er resultatet fra denne uken:


Musvåk tavle.png
Musvåk.png

Annet

Det planlagte besøket fra Plassen måtte dessverre flyttes, så de kommer på besøk på torsdag i stedet! I den anledning serverer vi lunsj den dagen (i tillegg til fredagen).

 

God helg!

Med vennlig hilsen

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829

Ukebrev uke 38

 

 

Mandag

Tirsdag

(Besøk fra Plassen)

Onsdag

Torsdag

Fredag

Før lunsj

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Lunsj

Matpakke

Lasagne

Matpakke

Matpakke

Fiskepinner

Etter lunsj

Prosjekt/

Uteskole

Kunst og håndverk

Tur til Lundkvassberget

Arbeidsøkt

Klassens time,

«GOTD»

Kroppsøving

 

Arbeidsøkter

Biologi:. Næringskjeder

Norsk: Lesestrategier; «BISON»-blikk (Bilder, Innledning, Sammendrag, Overskrifter, NB-ord).

Geografi: Stoffer og bergarter.

Matematikk: Mer enn 1000, mindre enn 0..

 

Kunst og håndverk

K/H utgår på onsdag grunnet tur til Lundkvassberget.

Tirsdag skal vi ha med oss de eldste fra Plassen på en sløyd-økt. Da skal vi lage en oppbevaringsboks. De yngste skal ordne vennskapsarmbånd hvis tiden strekker til.

 

Uteskole/Prosjekt

Vi har felt noen trær og skaffet oss mange gode emner vi kan bruke videre i arbeidet med utelekeplassen vår.

 

Kroppsøving

Frem til høstferien tar vi sikte på å ha gym ute, såfremt været tillater det. Uansett: Husk gymtøy!

 

Tur til Lundkvassberget

Vi fortsetter å utforske nærmiljøet! Denne uken går turen til Lundkvassberget og dens mystiske og mektige steinformasjon. Husk

 

Jakt

Som tidligere orientert, ønsker vi at alle barna skal få være med på en dag i skogen under elgjakta. Vi har allerede vært i kontakt med noen jaktlag som er positive til å ta med seg noen elever. Det jeg ønsker fra dere er at dere gir meg tilbakemelding på følgende, og helst så fort som mulig:

A)  Er du eller en i familien/omgangskretsen jeger, og kan ta med dine barn en dag i skogen, eller

B)   Skal skolen ordne plass på et lag?

 

Vi ser for oss at skjer i løpet av uke 40, f.eks. torsdag 1. oktober.

 

Grei of the day, hint:

Spøkelsesbyen du kanskje ikke bør besøke.

 

Annet

På tirsdag får vi besøk av elevene fra Plassen. Legg da merke til at det blir servert lunsj på skolen denne dagen.

 

Skolens styre består bl.a. av en elevrepresentant, tradisjonelt lederen for elevrådet, som har møte- og talerett på styremøter (annenhver måned). Dette er en god måte å sikre at elevene blir hørt i skolens styrende organ, men det er ikke minst et viktig innblikk for eleven i organisasjon og ledelse i praksis.

For at så mange som mulig skal få denne erfaringen med seg, er det i år bestemt at denne møte- og taleretten skal gå på rundgang mellom de elevene som vil i 6. og 7. trinn.

I den forbindelse blir eleven bedt om å signere en taushetserklæring. Dette er først og fremst en formalia og nok et læringselement for eleven, ikke en bindende kontrakt. For det første er elevene relativt unge og således ikke i noen posisjon til å signere på bindende dokumenter på egenhånd. For det andre vil saker av (person)sensitiv karakter ikke drøftes i styret mens elevrepresentanten er til stede.

 

God helg!

Med vennlig hilsen

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829

Ukebrev uke 37

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Før lunsj

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Lunsj

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Pizzasnurrer

Etter lunsj

Prosjekt/

Uteskole

Kunst og håndverk

Kunst og håndverk

Tur til Ryskberget

Klassens time,

«GOTD»

Kroppsøving

Kroppsøving

 

Arbeidsøkter

Biologi:. Næringskjeder

Norsk: Lesestrategier; «BISON»-blikk (Bilder, Innledning, Sammendrag, Overskrifter, NB-ord).

Geografi: Dannelse av bergarter

Matematikk: Gjøre oss ferdige med koordinatsystemer.

 

Kunst og håndverk

Sykurs.

 

Uteskole/Prosjekt

Vi fortsetter å lage til lekeapparater ute i skogen.

 

Tur til Ryskberget

Vi utnytter den forfriskende høstlufta! Denne gangen går turen til Ryskberget (i Ryskdalen hyttefelt). Målet for turen er minnesteinen etter Gurine Halvorsdatter, en ung jente som ble drept i 1894.

Turen går i ganske lett terreng og for det meste langs veger, men det er uansett viktig med gode sko og en sekk til å ha vannflaske i.

Turen står beskrevet i heftet «Kultur og natur i Østre Trysil».

 

Invitasjon til Trysil Montessoriskole i Plassen

Minner om at Plassen har invitert foresatte til en befaring og spørsmål/svar i Plassen torsdag 10. september klokken 19:00.

Det er fint om dere sier ifra til meg så fort som mulig dersom dere har tenkt dere dit, så skal jeg videreformidle.

 

Grei of the day, hint:

Foreldre med forbedringspotensiale.

 

God helg!

Med vennlig hilsen

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829

Ukebrev uke 36

 

Vi hadde en kjempefin tur til Støa og Flersjøen! Jeg er rimelig sikker på at tur- og fiskegleden er vekket hos flere av elevene. Det blir anledning til å titte på noen bilder på mandagens foreldremøte.

 

Men nå til neste uke:

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Før lunsj

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Samarbeidsdag med Trysil Montessoriskole i Plassen

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Lunsj

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Pølse stroganoff

Etter lunsj

Uteskole (alle)

Tur til Brynflået

Arbeidsøkt

Klassens time, «GOTD», elevens time

 

 

Uteskole

På uteskolen skal vi prøve å lage noen lekeapparater ute i skogen.

 

Foreldremøte

Mandag 31. august er det foreldremøte på skolen klokken 18:00 – 20:00. Jeg håper så mange som mulig kan komme. Gi gjerne beskjed om dere ikke har anledning til å komme.

Vår nye helsesykepleier, Nina Elise, vil være med. I tillegg vil det bli valg av FAU, informasjon om halvåret vi har foran oss, orientering om timeplanen og gjennomgang av årshjulet.

P.S.

Vi har kaffe. Og kanskje kjeks.

 

Tur til Brynflået

På tirsdag tar vi kroppsøvingen i Ljørdalen. Vi drar cirka 10:30, og spiser matpakka vår når vi kommer frem til Ljørdalen. Deretter går vi den fine turen, opp de nye sherpa-trappene, videre opp på fjellet og til riksgrensa.

Det er derfor viktig å ha med gode sko og egnede klær. Ha også med sekk til å ha bl.a. matpakke og drikkeflaske i.

 

Samarbeidsdag med Plassen

Østre Trysil Montessoriskole og Trysil Montessoriskole har inngått en samarbeidsavtale som innebærer at et par ganger i måneden skal enten vi til Plassen eller de til oss. Denne gangen er det vi som skal til dem, og da blir hele skoledagen der. Plassen har da ansvaret for det pedagogiske opplegget.

 

Vi har gjort dette for å både styrke båndene oss små-skolene imellom, men først og fremst for å gi elevene flere jevnaldrende å omgås.

 

Vi har fått velsignelse fra kommunelegen til å operere som én kohort, så da får vi maks utbytte av samarbeidet.

 

Det er foreløpig litt uavklart hvordan det blir med lunsj der, så vi tar med matpakke.

 

Annet

Jeg legger også ved:

·      Informasjon fra helsestasjonen om hodelus

·      Invitasjon til juniorklubb for 6. og 7. trinn

·      Invitasjon til vitenshow i Hagelund

 

God helg!

Med vennlig hilsen

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829

Ukebrev uke 35

 

Den første skoleuken er med dette omme. Vi har hatt en kjempetrivelig og fin start på året og gleder oss til fortsettelsen.

 

På torsdag skal vi på ekskursjon. Vennligst les informasjonen nøye.

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Før lunsj

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Arbeidsøkt

Utedag, Støa/Flersjøen

Støa/Flersjøen

Etter lunsj

Uteskole (alle)

Gym (alle)

Gym (alle)

Kos og avslapning på skolen

Kunst og håndverk

Kunst og håndverk

 

Arbeidsøkter

Store deler av arbeidsøktene kommer til å brukes til forberedelser til torsdagens tur (se lenger ned).

Vi skal også gjøre oss kjent med et nytt lese- og skriveverktøy vi har skaffet til PC-ene: «AppWriter». Dette er et program som først og fremst hjelper elevene når de skriver på PC, blant annet med å foreslå ord og lese opp tekst for dem.  

 

Uteskole

På uteskolen skal vi ned til Viktor Hex (gapahuken ved Ny Jord-brua) og inspisere tilstanden på den. Husk egnete klær!

 

Kroppsøving

I år skal hele gruppa ha gym sammen. I motsetning til før, deler vi nå kroppsøvingen over to dager. Vi kommer til å være ute på gym så langt det er mulig. Husk gymklær og gymsko.

- Monika

 

Foreldremøte

Mandag 31. august er det foreldremøte på skolen klokken 18:00 – 20:00. Gi beskjed om dere ikke kan komme.

 

Elgjakt

Vi har en ambisjon om at alle elevene skal få oppleve elgjakt på nært hold denne høsten. Jakter du, eller kjenner du noen som jakter, og som kan være villig til å ta med seg et barn en dag på jakt? Si gjerne ifra! Skolen er i dialog med noen jaktlag for å få til et samarbeid.

 

Utedag med overnatting

På torsdag reiser hele skolen til Støa og Flersjøen. Vi skal kikke på Støa Kanal, lære mer om fløting, se på dyre- og plantelivet, lære om ferdsel ved vann, livredning, og ikke minst: Overnatte i koie!

 

Vi skal selvsagt ikke tvinge noen til å overnatte. Dette er frivillig, men vi håper så mange som mulig har lyst til å tilbringe natten ved Flersjøen. Både Alex, Karolina, Malin og Yngve vil være med gjennom kvelden og natten. Vi garanterer godt selskap, trygge omgivelser og gode opplevelser.

 

De som ikke ønsker å overnatte, blir kjørt tilbake til Østby 17:30. Vennligst gi beskjed om dette før vi drar på turen.

Dersom noen vil overnatte, men ombestemmer seg etter skyssen til Østby har gått, ser vi helst at foresatte kommer og henter utover kvelden. Vi vil i så fall ringe dere.

 

På fredag tilbringer vi formiddagen ved Flersjøen. De som ikke har overnattet ved Flersjøen vil bli hentet på Østby klokken 08:30.

 

Vi er tilbake på skolen ved lunsjtider på fredag. Da regner vi med alle er gode og slitne etter en aktiv dag ute og en trivelig natt i koie, så da tar vi resten av dagen med ro. Kanskje vi finner frem noe popcorn og en god film?

 

Skolen stiller med middag og kveldsmat på torsdag, samt frokost og lunsj på fredag. Elevene må huske lunsj til torsdag.

 

Vi er alle tilgjengelige på telefon:

Alexander: 962 30 390

Karolina: 465 47 363

Malin: 995 37 117

Yngve: 906 29 604

 

Pakkeliste tur:

Sekk/Bag 1:

·      sovepose

·      liggeunderlag

·      skift innerst til ytterst

·      ull/superundertøy, sokker, lue - kan være godt i soveposen

·      støvler + vanlig sko

·      tannbørste

·      tannkrem

 

Sekk/Bag 2

·      flytevest

·      badeklær

·      håndkle

·      matpakke inkludert drikke- lunsj

·      ekstra drikkeflaske

·      myggmiddel

 

Det er veldig fint om elevene er med på å pakke. Da vet de både hva de har med og hvor det ligger.

Skolen stiller med noen spikkekniver og fiskestenger, så elevene skal ikke ha med egen kniv.

 

God helg!

Med vennlig hilsen

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829