Ukebrev uke 21

 

God dag!

 

Som den røddagsmitraljøsen mai måned er, blir uke 21 av det korte slaget: torsdag 21. mai (Kr. Himmelfart) og fredag 22. mai er fridager for elevene.

 

2. – 3. trinn

2. – 3. trinn begynner nå med skole hver dag. Undervisningstiden deres vil derfor se slik ut fremover:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08:30 – 14:45

08:30 – 11.30

08:30 – 14:45

08:30 – 11.30

08.30 – 14:45

 Uke 21 blir en leksefri uke for 2. – 3. trinn. Elevene skal også ha obligatoriske kartleggingsprøver i lesing i løpet av uken.

 

I uke 22 blir det gjennomført utviklingssamtaler for 2. – 3. trinn. For å gjennomføre dette mest mulig forsvarlig, vil det foregå som videosamtale på Google Hangouts gjennom elevenes PC-er, eventuelt på Messenger. Ønsker om tid sendes Karolina i løpet av uke 21.

 

5. – 7. trinn

5. – 7. trinn later til å trives godt med å være tilbake igjen til en litt mer normal hverdag, og det har vært godt å se også dem. De vil fortsatt ha de samme undervisningstidene fremover (08:30 – 11:30) og vil fortsatt være delt inn i to kohorter.

 

Elevene skal fortsette å jobbe med de samme temaene som denne uken. Fra mandag av vil de også få med seg en leksemappe hjem. Denne skal medbringes til skolen hver dag. I denne mappen ligger en oversikt over hva som skal gjøres hjemme de enkelte dagene. Se gjerne igjennom denne hjemme med elevene.

 

Annet

·      Gjentar: torsdag og fredag er fridager

·      Send gjerne med en banan, gulrot, eple eller annen frukt så elevene har noe å bite i

·      Vedlagt ligger kulturskolens brosjyre. Kunne ditt barn tenke seg å spille et instrument, utforske dansens verden eller utfolde seg i tegning og maling? Ta en titt! Søknadsfrist: 25. mai

 

Det har vært kjempetrivelig å ha alle elevene tilbake igjen. Dess flinkere vi er til å holde avstand og vaske hendene, dess raskere er vi tilbake til normalen.

 

God helg!

 

Med vennlig hilsen

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829

Ukebrev uke 20

 

God dag!

 

Vi har nå gjort de siste forberedelsene før alle elevene kommer tilbake til (en delvis) åpnet skole. I dette ukebrevet vil det være forholdsvis mye informasjon. Les brevet nøye, og kontakt meg ved eventuelle spørsmål.

 

2. – 3. trinn

Skal som sagt følge den samme rutinen som fra 27. april. Merk likevel følgende: Fra og med uke 21 (18. mai) skal også 2. – 3. trinn på skolen hver dag.

 

Undervisningstiden til 2. – 3. trinn vil derfor se slik ut fremover:

Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

20

08:30 – 14:45

Hjemme

08:30 – 14:45

Hjemme

08:30 – 14:45

21

08:30 – 14:45

08:30 – 11.30

08:30 – 14:45

08:30 – 11.30

08.30 – 14:45

 

Fra Karolina:

Etter mange uker med jobbing foran og gjennom skjerm har vi disse to ukene etter at vi kom tilbake til skolen jobbet veldig analogt. Vi har hatt håndskrift og bokstavenes plassering som et fokusområde. Dette vil vi fortsette med frem til sommerferien. 

 

I ukene som kommer vil vi jobbe mye med sommerfugler og maur. Elevene vil i neste uke få med et ark hjem hvor de skal skrive inn sommerfuglobservasjoner og dette håper jeg at dere hjelper dem å huske de neste fire ukene. Så får vi se om vi klarer å observere alle sommerfugler på skjemaet.

Sist år var “markvariet” veldig populært, denne våren skal vi prøve oss på maurkvarium.

 

På onsdag skal 2. – 3. trinn rydde skolens område for søppel og rusk så det blir fint til 17. mai.

 

Vårens kartleggingsprøver i matte og norsk kommer til å tas i uke 20 og 21.

 

5. – 7. trinn

Skal deles inn i to grupper («kohorter»). Alexander skal ha 5. trinn, Wendy 6. – 7. Wendy har det overordnede fagansvaret for disse to kohortene.

 

5. – 7. trinn har følgende undervisningstid i ukene fremover:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08:30 – 11:30

08:30 – 11:30

08:30 – 11:30

08:30 – 11:30

08:30 – 11:30

 

Mandag vil i all hovedsak gå med til å gjennomgå smittevernrutiner og generell tilvenning til den nye hverdagen.

På torsdag skal 5. – 7. trinn rake løv og grus på skolens plener til 17. mai, så det er fint om de har med seg river hjemmefra. Hvis dere ikke har river, si ifra så får vi ordnet det.

Ellers har Wendy forberedt et godt opplegg for elevene. Gjennomgående for uken er at elevene blant annet skal jobbe med to prosjekter: Ett om atmosfæren og ett om en historisk storby. De vil hver dag få med seg oppgaver de skal gjøre ferdig hjemme. Skoledagen er således ikke over klokken 11:30: De må belage seg på at det skal jobbes en-to timer hjemme hver dag også.

 

Det er fint om alle elevene tar med seg det de har jobbet med hjemme de siste ukene til skolen. Hvis det blir for mye å ta med på én tur, kan det godt tas med i flere omganger.

 

Elevene trenger ikke å ha med seg PC-en sin på skolen. Hvis det skulle trengs, vil det bli gitt beskjed.

 

Smittevern

Jeg tillater meg å gjenta følgende:
Håndvask og avstand er de to viktigste tingene vi gjør fremover. I tillegg skal elever med selv milde luftveissymptomer holdes hjemme og skal ikke på skolen før de har vært symptomfrie i et døgn eller etter attest fra lege.

 

Skolehelsetjenesten

Husk at skolehelsetjenesten er åpen og tilgjengelig for både elever og foresatte.

 

Helsesykepleier Marit Sandvik ønsker gjerne at dere tar kontakt med henne om det skulle være noe som helst dere eller barna lurer på, eller trenger noen å snakke med:

Tlf: 990 79 313

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Annet

·      Med den omfattende håndvaskingen kan det være flere opplever tørre og sprukne hender. Elevene må gjerne ha med seg en flaske med håndkrem/spenol e.l. hvis de har behov for det.

·      Det blir ingen snacktable fremover, grunnet restriksjoner ved buffetservering og at det ville blitt en i overkant stor operasjon å daglig skulle skjære opp og servere frukt til alle elevene. Elevene må gjerne ha med seg en gulrot eller et eple som de kan spise i arbeidsøkta.

·      Alle elever må ha med egen drikkeflaske.

·      Vi skal prøve å være mye ute fremover

 

 

Tiltakene vi har satt inn tar hensyn til en rekke ting. Vi må både balansere hensynet til opplæring og smittevern. Det er som nevnt i gårsdagens e-post personalets behov for tid som fører til litt amputerte dager. Hvor lenge dette blir hverdagen vår er en tidshorisont vi per nå ikke kan si noe sikkert om. Jeg foreslår at vi alle forbereder oss på at dette er slik det blir frem til sommerferien, så får eventuelle lettelser i smittevernreglene komme som en hyggelig overraskelse. Rent «time-messig» er dette innenfor reglene, da elevene her går cirka 190 timer mer på skolen per år enn kravet for minstetimetallet på grunnskolen.

 

Det blir uansett veldig trivelig få sett alle elevene igjen – selv om vi altså må vente med å håndhilse og klemme på hverandre.

 

God helg!

 

Med vennlig hilsen

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829

God dag!

 

Da har beskjeden kommet: Skolene skal begynne å åpne opp for også 5. – 7. trinn den 11. mai.

 

Vi har forberedt oss på dette, og lagt en plan for hvordan vi både kan åpne opp skolen og ivareta gode smitteverntiltak. Sistnevnte er et hensyn som veier tungt, noe som medfører at hverdagen vil arte seg noe annerledes enn den gjorde før 13. mars. Dette vil først og fremst merkes på gruppeinndelinger og reduserte åpningstider.

 

2. – 3. trinn (kohort 1)

2. – 3. trinn vil fortsette som før. De forholder seg til det samme klasserommet og de samme rutinene som de har gjort siden 27. april. De skal forholde seg til Karolina, og har undervisning mandager, onsdager og fredager klokken 08.30 – 14.45. De øvrige dagene har de hjemmearbeid, men kan etter avtale få tilsyn/leksehjelp på skolen.

 

5. trinn (kohort 2)

5. trinn skal ha undervisning hver dag klokken 08:30 – 11:30. De skal være på musikkrommet (vis a vis kjøkkenet), og vil ha Alexander med seg. Elevene vil få sin egen pult med tilfredsstillende avstand til andre elever.

De vil få med seg lekser/hjemmearbeid hver dag som skal gjøres ferdig hjemme før neste skoledag.

 

6. – 7. trinn (kohort 3)

6. – 7. trinn skal ha undervisning hver dag klokken 08:30 – 11:30. De skal være på østre klasserom oppe, «Kirkesalen», og ha Wendy med seg. Elevene vil få sin egen pult med tilfredsstillende avstand til andre elever.

De vil få med seg lekser/hjemmearbeid hver dag som skal gjøres ferdig hjemme før neste skoledag.

 

Alle elevene skal ha med egen drikkeflaske på skolen. Kohort 2 og 3 trenger ikke å ha med seg niste, da de vil være ferdige før lunsjtider.

Det er heller ikke nødvendig å ha med PC, med mindre annen beskjed gis på forhånd.

 

Elever som er avhengige av skoleskyss: Det er inngått avtale med drosjene om at elevene hentes tidligere på skolen. Jeg vil ta kontakt med de aktuelle foresatte i løpet av fredag for å avklare nærmere.

 

Kohortene skal i minst mulig grad blandes. Det er også et mål at kohortene skal forholde seg til færrest mulig av personalet. Dette er årsaken til de reduserte åpningstidene: Det personalet som er inne i den enkelte kohort trenger tid til å forberede både undervisningen og hjemmearbeidet.

 

Dette blir altså hverdagen den nærmeste tiden. Mindre justeringer kan forekomme. Mer informasjon om neste uke kommer i morgendagens ukebrev.

 

Med vennlig hilsen

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829

Ukebrev uke 19

 

God dag!

 

Det har vært veldig hyggelig å ha noen elever tilbake igjen. Dagene har vært brukt til å gjennomgå de nye rutinene med elevene. Det later til at både barna og Karolina koser seg med å være tilbake til en litt mer normal hverdag.

 

Neste uke vil følge samme mønster: Mandag, onsdag og fredag er det undervisning/«normal dag» for 2. og 3. trinn. Tirsdag og torsdag er forbeholdt leksehjelp og oppfølging av øvrige elever. Dersom noen fra 2. og 3. trenger leksehjelp eller tilsyn tirsdag og torsdag, ta kontakt så avtaler vi en ordning.

 

5. – 7. trinn skal ha hjemmeskole.

 

Neste uke vil vi også gjennomføre kartleggingsprøver i lesing og regning for 2. og 3. trinn.

 

Wendy er som kjent tilbake fra mandag av. Hun vil ha hovedansvaret for å følge opp 5. – 7. trinn i hjemmeundervisningen.

 

Kommentarer eller spørsmål til arbeidsplanene for 2. og 3. trinn rettes til Karolina. Øvrige spørsmål kan rettes til meg, Wendy eller Alexander, avhengig av spørsmålets natur.

 

Videosamtaler

Wendy ønsker naturligvis å få sett elevene igjen. Hun kommer derfor til å ta kontakt med elever for å avtale videosamtaler til uka. I første rekke vil dette gjelde 5. – 7. trinn.

 

Annet

Vi ønsker å minne om at man i henhold til retningslinjene skal holdes hjemme fra skolen ved selv milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

 

Til sist vil jeg få minne om at det fortsatt er viktig å følge smittevernrådene fra myndighetene.

 

God (lang)helg!

 

Med vennlig hilsen

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829

Ukebrev uke 18

 

God kveld!

 

Neste uke går over i neste fase av koronasituasjonen: 1. – 4. trinn skal tilbake på skolen. Vi har brukt de siste par dagene på å forberede lokalene og tilpasset rutinene for å imøtekomme helsemyndighetenes krav.

 

Som tidligere nevnt, blir det altså skole mandager, onsdager og fredager for 2. og 3. trinn (08:30 - 14:45). Tirsdager og torsdager er skolebygget forbeholdt øvrige elever som trenger oppfølging e.l.

OBS: Dersom elever i 2. og 3. trinn har behov for tilsyn tirsdager og torsdager, gi beskjed. Det vil da være anledning til å avtale noen timer med leksehjelp/tilsyn.

 

5. – 7. trinn fortsetter med hjemmeundervisning inntil videre. Oppgaver legges fortløpende ut i Classrooms.

 

Mandag:

Karolina og Yngve møter elevene ute kl. 8:30. Frem til da vil skoledøren være låst. Vi ber om at ingen foresatte går inn på skolen.

Noen elever vil få nye plasser i garderoben og de vil bli introdusert til noen nye morgen- og garderoberutiner. Derfor vil vi be om at elevene kommer til skolen i jakke og sko. Dress/overtrekksbukser pakkes i sekken.

Vi kommer til å være en del ute. Derfor ber vi om at dere pakker en egen veske/pose med skift (merk klær og veske/pose med navn), fint om dere også kan pakke med noen tomme poser merket med navn som vi kan sende hjem bløte klær i. Får dere hjem våte klær, husk å sende tørre tilbake til skolen.

Alle elever skal ha med egen matpakke og drikkeflaske med vann. Dette gjelder også fredager. Vi serverer melk/vann til lunsj. Hvis elevene ønsker annen drikke til maten må dette sendes med. Skolen har som alltid bestikk, varmt vann og micro. 

Karolina har i en tidligere e-post bedt om at oppgaver som er blitt gjort hjemme sendes med til skolen på mandag - hvis dere ser at det blir alt for mye ting å sende med på mandag kan disse sendes med på onsdag. De behøver ikke ha med PC-en sin på mandag.

Vi ber om at alle elever har en sekk/veske slik at de kan ta med skolearbeid hjem hver dag. 

Igjen må vi prøve å finne nye måter å jobbe på og det vi tenker nå er at elevene hver dag vil få med seg en ferdigutfylt plan og oppgaver hjem som skal gjøres dagen etterpå når de ikke er på skolen (på mandag lager vi plan til tirsdag og på onsdag lager vi plan til torsdag). De oppgavene de jobber med hjemme skal tas med tilbake til skolen dagen etterpå.

 

Veileder om smittevern

Jeg legger ved smittevernveilederen fra Utdanningsdirektoratet, både som nettlenke og PDF. Les gjerne gjennom den, men det viktigste er dette:

 

·      Syke personer skal ikke på skolen

o   Både voksne og barn skal holdes hjemme ved selv milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i minst 1 døgn.

·      Dagene skal være preget av gode og hyppige håndvaskrutiner

·      Vi skal så langt det lar seg gjøre holde god avstand til og mellom elevene

o   Noe som blant annet innebærer at vi vil legge opp til mange utendørsøkter

·      Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven møte på skolen som normalt


Lenke til Udirs smittevernveileder:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 


Videosamtaler

På mandag sender Bernt ut tider for videosamtaler til de elevene Karolina og Bernt ønsker å prate med. Det vil først og fremst være aktuelt for enkelte elever i 5. – 7. trinn.

 

Annet

Gledelig nytt: Mandag 4. mai er Wendy ferdig med sin mammapermisjon. Det innebærer dessverre også at uke 18 er Bernts siste uke hos oss. Vi takker for tiden han har vært her og for alt han har bidratt med, og ønsker lykke til videre i ny jobb! Det har vært en glede.

 

God helg!

 

Med vennlig hilsen

Yngve Skarpsno Westby
Rektor
Østre Trysil Montessoriskole
Telefon arb: 951 40 829