Koster det penger å gå på ØTM?

Hvor lenge har dere åpent?

Hva er spesielt med montessori?

Får barnet mitt jevnaldrende barn å leke med?

Blir det tatt hensyn til matallergier?

Koster det noe for skoleskyss?

Er det SFO?

Vil barnet mitt få lekser?

Er det andre fag enn i offentlig skole?

Har dere tverrfagelig undervisning?

Har dere fysisk aktivitet på skolen?

Er det leksehjelp?

Hvordan er overgangen fra montessoribarneskole over til offentlig ungdomskole?

Hva tenker dere rundt grensesetting/disiplin?

Kan barna gjøre hva de vil?

Er maten som serveres økologisk?

 

 

Koster det penger å gå på ØTM?

Det koster ingenting å gå på skolen (kun frukt- & matpenger kr. 375,- pr. Mnd/mat 5 dager i
uka.+snacktable). Vi tilbyr nå også frokost fra kl 07.30 hver dag. Dette koster kr 200 pr. mnd.
 
 

Hvor lenge har dere åpent?

Vi åpner kl 07.30. Barna vil da få frokost og gjøre stille akriviteter frem til skolen starter kl 08.30. Skolen slutter kl 14.45, barna har da mulighet til å bli med på faglig fordypning frem til kl 16.00.

 

Hva er spesielt med montessori?

Grunnprinsippene i montessoripedagogikken er:

-trygghet, delaktighet og oppmuntring til selvstendighet
-et nøye forberedt miljø på skolen
-materiellet som stimulerer sansene og som er basert på hjernens mest effektive måte å tilegne seg kunnskap på
-læreren som veileder og inspirator
-individualisering, frihet under ansvar og uforstyrrede arbeidssykluser

«Hjelp til å hjelpe meg selv»

 

Får barnet mitt jevnaldrende barn å leke med?

Vi skjønner at dette kan være til bekymring, men på ØTM har vi aldersblandede klasser, som gjør at klassetrinnene ikke blir så adskilt som ved en offentlig skole. Vi opplever også at elevne ved skolen ofte leker på tvers av klassetrinnene, dette gjelder også utenfor skolen.


Blir det tatt hensyn til matallergier?

Det blir selvfølgelig tatt hensyn til matallergier/intolleranser. Dette må det gis beskjed om til skolen.


Koster det noe for skoleskyss?

Nei, det er gratis skolesyss fra hele Trysil.


Er det SFO?

Vi tilbyr SFO, med forbehold om nok barn.

 

Vil barnet mitt få lekser?

Elevene har ikke hjemmelekser. Vi har et utvidet antall undervisningstimer på skolen slik at elevene får gjort skolearbeidet her.

  

Er det andre fag enn i offentlig skole?

Vi har stort sett de samme fagene som i den offentlige skolen, forskjellen ligger i måten vi underviser dem på.

Vi har egen læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Kompetansemålene i Læreplan for montessoriskolen integrerer mål fra Kunnskapsløftet og mål direkte relatert til montessorimateriell og våre arbeidsformer.

 

Har dere tverrfagelig undervisning?

Vi har stort fokus på å knytte emner sammen slik at elevene får en forståelse for årsakssammenhenger, og at de selv skal kunne oppdage slike sammenhenger. Vi ønsker at de skal plassere seg selv i et historisk perspektiv og i et samfunnsperspektiv.

 

Har dere fysisk aktivitet på skolen?

Vi har et godt kroppsøvingstilbud med fokus på ute- og inneaktiviteter etter årstidene.

 

Er det leksehjelp?

Ja, selv om det ikke er lekser i montessori, har vi et bra opplegg som kalles "faglig fordypning" hver dag etter skolen frem til kl 16.00. Her blir det mulighet for at elevene kan fordype seg i enkelte temaer,  i tillegg vil vi ha et klart opplegg hver dag, slik at elevene skal få mest mulig nytte av tiden. 

 

Hvordan er overgangen fra montessoribarneskole over til offentlig ungdomskole?

Overgang til ungdomskolen går veldig fint. Elevene er vant til svært varierte arbeidsformer og til å være lydhør ovenfor hvilke samhandlingsregler som finnes i forskjellige situasjoner. De har derfor ikke problemer med å tilpasse seg et nytt skolesystem.

 

Hva tenker dere rundt grensesetting/disiplin?

Vårt personell er dyktige ledere som jobber systematisk med at elevene skal opparbeide god selvdisiplin. God selvdisiplin gir elevene økt frihet, en anerkjennelse som leder videre til god selvfølelse.

Vi forbereder det ytre miljøet og det sosiale miljøet slik at grensene både for samhandling og selvstendig arbeid er tydelige.

 

Kan barna gjøre hva de vil?

Frihet innebærer ikke i første omgang frihet fra noe, men frihet  til noe, nemlig arbeid, utvikling og vekst. Eleven får frihet til å handle innenfor klare grenser i et nøye tilrettelagt miljø. Faste grenser må settes mot destruktive og asosiale handlinger. Ingens frihet får gå utover noen annens.


Er maten som serveres økologisk?

Vi prøver så langt det lar seg gjøre og bruke økologiske råvarer i maten som serveres.