Bilde av skolen

 

 Om oss

bilde av logo med tekst av hva sirklene står for; fysisk, intellektuelt, enmosjonelt, sosialt og åndeligØstre Trysil Montessoriskole jobber i tråd med Maria Montessori sine grunnprinsipper. Grunnprinsippet går ut på å hjelpe elvene til å hjelpe seg selv. Dette gjøres gjennom å skape trygghet og delaktighet. Våre dyktige pedagoger og medarbeidere veileder barna til å bli selvstendige og å føle ansvar for egen læring.

Ved hjelp av et nøye tilrettelagt og forberedt klasserom får hver elev pirret nysgjerrigheten og utfordret intellektet på en måte som skaper læringslyst og læreglede.

Skolen preges av en omsorgsfull barnekultur, hvor alle tar vare på hverandre. De er også opptatte av rettferdighet og samarbeid.

Skolen legger til rette for at hver enkelt elev kan utvikle seg og sine interesser. Barn er ulike, og det er viktig å la barna få beholde sin karakteristikk gjennom skolegangen. Montessori legger stor vekt på respekt for andre kulturer og religioner, og for barna betyr det at vi hjelper de i å utvikle evnen til å respektere og verdsette hverandres ulikheter.bilde av lekeapparat

Østre Trysil Montessoriskoles logo viser 5 sirkler rundt individet – dette er skolens fokus og står for følgende utviklingsområder: Fysisk, intellektuelt, åndelig, sosialt og emosjonelt. - Alt med individet til enhver tid i sentrum på individets nivå. For å ha gode muligheter i dagens samfunn må man være flink til å tolke og utøve sosialt samspill. På ØTM legges det ikke bare vekt på det faglige, men også hvordan vi er mot hverandre, og hvordan vi jobber med hverandre. 

Skolen har flotte lekeapparater som brukes flittig. De er universelt utformet og passer barn i alle aldere. Vi har også tilgang på flere gapahuker året rundt, og bruker disse ofte til utflukter og ekskursjoner. Østby byr også på flotte skiløyper på vinteren, og ligger landlig til ca 20km fra Innbygda i Trysil.

Skolen er et viktig samlingspunkt for grenda, og er vertskap for flere sosiale tilstelninger i løpet av året. Blant annet arrangerer 6. og 7. trinn café 4 ganger i året, som en del av mat og helse.

«Sammen skaper vi!» - Vi er opptatt av et tett samarbeid med både elever og foreldre. Barnas medvirkning er viktig for ansvarsfølelsen og selvstendighet, og vi prøver å legge til rette for at foreldrene skal kunne ta del i barnas fremgang og mestringer.